Projekt unijny

Przedsiębiorstwo POLFERRO w okresie od 1 września 2009 roku do 2 czerwca 2011 roku zrealizowało inwestycję:

„Unowocześnienie przedsiębiorstwa POLFERRO w Gdańsku, polegające na rozbudowie parteru budynku o kompleksowy serwis samochodowy wraz z wyposażeniem, z zapleczem dla 8 stanowisk serwisowych”, której realizacja została częściowo sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.618.130,90 PLN. Na realizację projektu Spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 530.339,60 PLN.

W ramach projektu rozbudowano istniejący budynek m.in. o część serwisową, o powierzchni 392 m2, na której znalazło się 8 stanowisk serwisowych. Dofinansowanie uzyskane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju objęło także zakup wyposażenia serwisu. W sumie zakupiono 60 środków trwałych.

Rozbudowa budynku o część serwisową, na którą Spółka uzyskała dofinansowanie z wyżej opisanych źródeł, stanowi część dużej inwestycji realizowanej przez Spółkę polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zachodniego salonu sprzedaży samochodów na terenie należącym do POLFERRO Sp. z o.o., wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania, przebudową i budową wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: energetycznej, odgromowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.