Innowacyjny układ podwójnej auto-asekuracji

W naszych produktach oraz projektach indywidualnych naszych Klientów wykorzystujemy autorskie systemy Podwójnej Automatycznej Hydropneumatycznej Asekuracji. Ten innowacyjny produkt eliminuje konieczność angażowania dodatkowych osób do obsługi oraz ubezpieczenia osób wspinających, co znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo korzystania ze ścian wspinaczkowych.

Produkt posiada znak CE i jest zgodny z wymaganiami:

  • Dyrektywy 89/686/EWG (PPE) – Aneks II,
  • Rozporządzenia Parlamentu UE i Rady UE 2016/425 (PPE ) – Załącznik V

Świadectwo Oceny / Badania typu wydała jednostka notyfikacyjna nr 1463 – Polski Rejestr Statków.
Pobierz certyfikat w formacie PDF

Zapytaj o produkt

Kontakt w sprawie produktu:

Koordynator projektu: Piotr Pikuła

Tel: 601 628 546

E-mail: pikula@polferro.pl

    Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.